[Infographics] Những mốc son rực rỡ của điện ảnh Việt Nam

Điện ảnh Việt Nam là lực lượng xung kích, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ chính trị, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

65 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, điện ảnh Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ chính trị, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước và con người Việt Nam./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)/VietnamPlus

Tags: Việt Nam  |  tinh thần  |  đất nước  |  đời sống  |  văn hóa  |  mạnh mẽ  |  quảng bá  |  nhân dân  |  góp phần  |  [Infographics] Những