[Rubik] Các ứng viên Tổng thống Pháp tranh luận nảy lửa nhưng vẫn dừng lại ở số 0

Sau cuộc tranh luận trực tiếp giữa các ứng cử viên Tổng thống, có tới hơn 40% cử tri vẫn chưa biết phải chọn ai

Quân sự