[Rubik]: EC phạt Facebook liên quan đến vụ tiếp quản Whatsapp

EC đã yêu cầu facebook của mỹ nộp phạt 110 triệu euro vì cung cấp thông tin sai lệch và không chính xác về việc tiếp quản whatsapp

Kinh doanh