[Rubik]: Mỹ chỉ định công tố viên đặc biệt giám sát điều tra nga can thiệp bầu cử

Bộ tư pháp mỹ đã chỉ định ông Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra liên bang về vai trò của Moskva

Pháp luật