[Rubik] Pháp phát hiện âm mưu đánh bom khủng bố

Cảnh sát Pháp đã phát hiện ra nhiều vũ khí, thuốc nổ và tài liệu của IS tại Marseille

Quân sự