[Rubik] Tiêu điểm: Chính sách để người già có thể tiếp tục lao động

Nếu theo như độ tuổi về hưu thì cứ sau 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì những người trên tuổi ấy mà tiếp tục làm việc được gọi là người lao động cao tuổi. Trong Bộ luật lao động hiện đã có đầy đủ quy định để người cao tuổi có thể tiếp tục lao động nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe

Thời sự