[Rubik] Vẫn còn lối thoát cho tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Các nhà phân tích chính trị nhận định tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn có thể được khống chế

Quân sự