[Rubik]: Viên kim cương hình tim lớn nhất thế giới được bán với giá kỷ lục

Viên kim cương hình trái tim lớn nhất thế giới La Legende được bán với giá 15 triệu usd đây cũng chính là kỷ lục đấu giá mới của dòng kim cương hình tim

Kinh doanh