[Rubik] Vụ xả súng thay đổi cục diện bầu cử ở Pháp thế nào?

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đang càng khó đoán định hơn khi tình hình an ninh nóng lên từng ngày

Quân sự