'60 năm cuộc đời' của chúng ta nhất định phải ghé thăm những 'tứ đại đỉnh đèo' này mới trọn vẹn ước mơ xê dịch!