'Á hậu cướp chồng' khóc, cúi đầu xin lỗi khi về Hong Kong