'Bài toán' Indonesia quá dễ, nhưng 'bài toán' Công Phượng, liệu thầy Park có giải nổi?