'Bán đất mua xe cứu thương chở miễn phí, người ta từng nói tôi lừa đảo'