'Bản sao Ngọc Trinh' của Đặng Văn Lâm: 'Yêu được thì buông được, không gì hối tiếc'