'Cật lực' giành trai đẹp, Diệu Nhi tự nhận có con - chỉ thẳng mặt Sĩ Thanh là… 'tiểu tam'