'Chân ướt chân ráo' tới Bỉ, Công Phượng được dàn trai Tây dẫn đi chơi