'Choáng' với tài năng ngôi sao giá 342 tỉ đồng sắp đá cặp với Công Phượng