'Chuyên gia Nhật Bản sẽ tắm sông Tô Lịch' sau khi xử lý ô nhiễm