'Cơn ác mộng Mỹ Đình' thời Kiatisuk 4 năm trước, hãy để thầy Park trả lại cho người Thái