'Con ông cháu cha' phiên bản thế giới động vật

Dù ở thế giới nào đi nữa thì quy luật này có vẻ vẫn không sai mà.

Thời sự