'Công chúa Huawei' Annabel Yao công bố dấn thân showbiz đúng sinh nhật, lập tức No.1 hot search Trung Quốc