'Cuộc chiến Covid'- tái hiện chân thực và xúc động về hiện thực, tinh thần rất Việt Nam