[ĐỘC QUYỀN] Em gái bị bắt giữ hành hạ đến sẩy thai, vì sao anh trai biết mà không cứu?