'Dân không dám ra đường, lên rừng sợ gặp kẻ giết người đang lẩn trốn'