'Độ Hùng không độ Khải', NSND Hoàng Dũng và khán giả dành 'mưa lời khen' cho Trọng Hùng trong 'Về nhà đi con'