“Động bàn tơ” khổng lồ rộng hàng trăm mét vuông bao phủ cả cánh đồng

Tấm lưới nhện trải rộng hàng trăm mét vuông do loài nhện tiền tạo thành trông giống màn sương muối bao phủ khắp cánh đồng ở Scotland.

Thời sự