'Đông cung': Cảm nhận đến tận cùng những hương vị tình yêu