'Dùng tên Hoài Lâm đi hát Rap mới là không tôn trọng chú Hoài Linh'