'Gã khổng lồ' bán lẻ Amazon đang tham vọng điều gì?

Nếu như những thiết bị này được triển khai, sẽ có hàng nghìn nhân công của Amazon mất việc. Nhưng tham vọng này của 'gã khổng lồ' bán lẻ không dễ thực hiện được trong một sớm một chiều.

Kinh doanh