'Giải mã' đẳng cấp MC Lại Văn Sâm và hiện tượng gameshow Ký ức vui vẻ