'Giằng xé ác liệt' giữa các luật sư trong cuộc chiến luận tội ông Trump