'Giàu nứt đố đổ vách', Hoài Linh và Quyền Linh giản dị như ngày thường khi lên thảm đỏ