'Hố tử thần' xuất hiện trong bão số 2 'nuốt' 5 người đi đường, 2 vợ chồng tử vong