'Hoa hồng trên ngực trái': Bị Khuê từ chối vì sợ chung chạ với Trà, Thái bức bối cưỡng bức vợ