'Hoa hồng trên ngực trái' gây bất ngờ: Thái lĩnh thưởng vé số rồi âm thầm giúp đỡ Khuê mở cửa hàng, đưa Bống đi mổ tim?