Hoa hồng trên ngực trái tập 12: Hứa cho Trà danh phận nhưng thâm tâm lại nghĩ 'chỉ chơi bời', Thái tương kế tựu kế chuẩn bị lật tẩy âm mưu của bà Dung?