'Hoa hồng trên ngực trái' tập 30: Níu kéo San không được, Dũng bỏ xứ đi đến tận Peru