'Hoa hồng trên ngực trái' trailer tập 34: Vừa gặp San, mẹ Khang đã nhận cô là con dâu