'Hoa hồng trên ngực trái' trailer tập 35: Nói nguyên nhân là do mình, phải chăng Khuê đã ngầm tỏ ý thích Bảo?