'Hương mật tựa khói sương' (tập 19+20): Chỉ vì đẹp trai, Hỏa Thần đã được Cẩm Mịch cứu mạng