[INFOGRAPHIC] Việt Nam - Quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong ASEAN

Năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam giai đoạn 2011-2019 tiếp tục cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm, là quốc gia có tốc độ tăng NSLĐ cao trong ASEAN.

Năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020 ước tính tăng 26,2%. Ảnh minh họa: Dân trí.

Trong báo cáo mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020 ước tính tăng 26,2%. Báo cáo nêu rõ, năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020 ước tính tăng 26,2%; trong đó, năng suất lao động nội ngành tăng 16,6%; năng suất do chuyển dịch cơ cấu ngành tăng 9,4% và năng suất do chuyển dịch lao động tăng 0,2% .

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân chủ yếu khiến năng suất lao động của Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2019 vẫn còn thấp là do quy mô nền kinh tế Việt Nam nhỏ, quá trình chuyển dịch kinh tế còn chậm. Ngoài ra, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, nhưng còn chậm; máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ còn lạc hậu; chất lượng nguồn nhân lực hạn chế; khu vực doanh nghiệp chưa thực sự là động lực quyết định tăng trưởng năng suất lao động.

Theo PV (Tổng hợp)/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/infographic-viet-nam-quoc-gia-co-toc-do-tang-nang-suat-lao-dong-cao-trong-asean-20201018141309985.htm

Tags: [INFOGRAPHIC] Việt Nam Quốc  |  năng suất  |  lao động  |  giai đoạn  |  chuyển dịch  |  ước tính  |  2016 2020  |  Bộ Kế  |  2011 2019  |  Việt Nam  |  Báo cáo