[Infogaphics] Việt Nam ghi nhận 153 ca nhiễm virus SARS-CoV-2