Cập nhật tình hình Covid-19

[Infographic] Bộ Y tế hướng dẫn cách ly phòng Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế phòng dịch Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh do Bộ Y tế đã phối hợp TTXVN xây dựng.

Ngân Hà (tổng hợp)

Theo Ngân Hà (tổng hợp)/Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/infographic-bo-y-te-huong-dan-cach-ly-phong-covid-19-tai-nha-noi-luu-tru-545646.html

Tags: Covid_19  |  cách ly tại nhà  |  cách ly y tế