[Infographic] Tình hình mới nhất dịch bệnh Covid-19 tới 10h30 sáng 27/3