[Infographics] 1.166 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Tính đến 18 giờ ngày 26/11/2020, Việt Nam đã có 1.166 bệnh nhân mắc dịch bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Tính đến 18 giờ ngày 26/11/2020, Việt Nam đã có 1.166 bệnh nhân mắc dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, được công bố khỏi bệnh./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-1166-benh-nhan-mac-covid19-duoc-cong-bo-khoi-benh/679077.vnp

Tags: Dịch bệnh COVID-19  |  Virus SARS-CoV-2  |  Công bố khỏi bệnh  |  Bệnh nhân