Đại lễ Vesak 2019

[Infographics] 12 kỷ lục được xác lập tại Đại lễ Vesak 2019

Liên minh Kỷ lục Thế giới và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng công nhận 12 kỷ lục tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc-Vesak 2019 tổ chức ở Hà Nam.

Liên minh Kỷ lục Thế giới và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng công nhận 12 kỷ lục tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 tổ chức ở Hà Nam./.

Theo VietnamPlus

Tags: Vesak 2019  |  [Infographics] 12  |  tổ chức  |  công nhận  |  Hà Nam  |  Liên Hợp Quốc  |  kỷ lục thế giới  |  Đại lễ Phật đản  |  Việt Nam  |  xác lập  |  Vesak 2019 Liên  |  liên minh