[Infographics] Bộ tứ duy trì sự thống trị làng quần vợt

Bộ tứ Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray vẫn duy trì sự thống trị trong làng quần vợt thế giới.

Bộ tứ Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray vẫn duy trì sự thống trị trong làng quần vợt thế giới./.

Theo VietnamPlus

Tags: [Infographics] Bộ  |  làng quần vợt  |  thống trị  |  duy trì  |  Thế giới  |  Roger Federer  |  Rafael Nadal  |  Novak Djokovic  |  Andy Murray  |  [Infographics] Bộ