[Infographics] Đã có 1.201 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh