[Infographics] Đã có 999 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh