[Infographics] Dịch COVID-19: 17.555 người đang được cách ly